COMMUNIQUÉ RÉGLEMENTÉ

par Gimv

Oproeping voor de gewone algemene vergadering van Gimv op 28 juni 2023